Na kmetiji pr, Demšari prirejamo ekološko seneno mleko, ki ga prodajamo na mekomatu v Železnikih. z njim oskrbujemo tudi vrtce.

MOJE MLEKO IZ MLEKOMATA JE VARNO IN DOBRO
Popolnoma ste lahko prepričani, da je mleko iz našega mlekomata varno. Takoj po molži ga ohladimo na 3 °C. Do mlekomata se dostavi v izolirani posodi, tako da temperatura ne zraste, mlekomat pa stalno vzdržuje temperaturo mleka pod 4 °C. V primeru, da bi temperatura mleka kakorkoli narasla nad 4 °C, mlekomat avtomatsko onemogoči nadaljnjo prodajo mleka. Mleko na mlekomatu je surovo, sveže in okusno. Pomolzeno isti dan in dostavljeno na mlekomat. Naslednji dan preostanek mleka odpeljemo nazaj na kmetijo, v mlekomat vstavimo posode s svežim mlekom.