Žaga Benedičič

Benedičič d.o.o.
Martinj Vrh 11
4228 Železniki
tel.: 041 552 416

Ponudba

Les za ostrešja. Leseni tramovi, deske, letve …
Lastna dostava.

Odkup lesa nestandardnih dolžin.

Info

Več informacij glede certificiranja; lesna industrija na sejmišču

Les za ostrešje je pomemben statični element zgradbe. Arhitekt ob pravilnem izračunu z upoštevanjem vseh pogojev stavbe, predvidi vse dimenzije, tako da je les za ostrešje optimelne dimenzije, nosilnosti in kvalitete.
Les za ostrešje vam izdelamo po predvidenem popisu arhitekta. Priporočamo, da popis pokažete še svojemu tesarju, ki bo znal oceniti, če potrebuje še kakšen dodatek za lažje delo.
Tako bo les za ostrešje vaše hiše optimalen, kakovosten in s čim manj odpadka.

Les za ostrešje vam dostavimo z ustreznim zahtevanim certifikatom.

Statika

Najenostavnejša oblika konstrukcije je en trikotnik. Ta vrsta paličja se kaže v okvirju strehe, ki jo sestavljajo špirovci in stropniki, in v drugih mehanskih konstrukcijah, kot so kolesa in letala. Zaradi stabilnosti te oblike in metode analiz, ki se uporabljajo za izračun sil, ki delujejo v njem. Okvirji so v celoti sestavljeni iz trikotnikov, ki so znani kot preprosto paličje. Preprosto paličje je pogosto opredeljeno bolj restriktivno, saj je lahko izvedeno z zaporednim dodajanjem parov členov, vsak povezan z dvema obstoječima zgloboma in drug na drugega. Tradicionalna diamantna oblika okvirja dvokolesa, ki uporablja dva nasprotna trikotnika, je primer preproste konstrukcije.

Ploskovno paličje leži v eni ravnini. Običajno se uporablja v parih, da tvori streho in most.

Globina konstrukcije ali višina med zgornjo in spodnjo palico je tisto, kar daje učinkovito strukturno obliko. Običajen nosilec ali gred enake nosilnosti bi bil precej težji in dražji v primerjavi s paličjem.

Obstajata dve osnovni vrsti paličja:

Dvokapno paličje ali enostavno paličje se odlikuje po trikotni obliki. Najpogosteje se uporablja za strešne konstrukcije. Pogoste tipe paličja poimenujejo tudi glede na njihovo mrežno konfiguracijo. Velikost tramov in mrežno konfiguracijo določijo glede na razpon, obremenitev in razmik.
Paličje z vzporednimi nosilci ali plosko paličje je dobilo ime po vzporednih zgornjih in spodnjih nosilcih. Pogosto se ga uporablja za stropne konstrukcije.
Kombinacija obeh je porezano paličje, uporabljeno v čopu strešne konstrukcije. S kovinsko ploščo povezan les paličja je ostrešje ali strop, katerega lesni elementi so povezani s povezovalnimi kovinskimi ploščami.

 vir: vikipedija